Nieuws

 

De tussenpersoon is een vakman

De tussenpersoon is een vakman                                      

In zijn column in de rubriek OverGeld van De Telegraaf, breekt Anton Rietveld (Verzekeringsklachten.nl) een lans voor de financieel adviseur.

Rietveld:  “Veel verzekeringen kun je gewoon al op internet aanschaffen, dat was  vroeger natuurlijk niet zo. Toen werden verzekeringen voornamelijk  verkocht via een agent, de assurantietussenpersoon. Zo’n man kent veel  polisvoorwaarden goeddeels uit zijn hoofd doordat hij er al jaren mee  werkt. Hij kent de praktijk immers. Hij weet soms óók of er verzekeraars  zijn die aan de voordeur goedkoop schijnen, maar aan de achterdeur (bij  schade) klant-onvriendelijk blijken. De man heeft vakdiploma’s en hij  wordt voortdurend op nieuwe ontwikkelingen bijgeschoold. De  tussenpersoon is een vakman en hij moet ook wel, anders gaat hij in een  markt met kritische consumenten ten onder. “Waar  de leek óók niet bij stilstaat: bij een schade staat een tussenpersoon  als deskundige tussen de verzekeraar en de klant. De praktijk bewijst  dat verzekeraars een schade soms op verkeerde gronden afwijzen. Mét  tussenpersoon is de kans natuurlijk veel groter dat dat wordt opgemerkt,  de verzekeraar zal daarom automatisch voorzichtiger zijn om de schade  zomaar even af te wijzen.

“Een  groeiend aantal verzekeraars bieden hun producten ook rechtstreeks aan  de klant aan. Ik ben van mening dat je een fors risico op  teleurstellingen achteraf loopt, als je – als leek – je verzekeringen  zelf wilt regelen, dus zónder tussenpersoon. Je weet als leek immers  niet waar je op moet letten. De praktijk bewijst dat, en dat is is  eigenlijk niet meer dan logisch. Je begeeft je op glad ijs als je een  polisaanvraag tekent waarvan je de gevolgen niet kan overzien. Een leek  weet namelijk niet alleen niet veel, maar wat nog belangrijker is, hij  weet óók niet wat hij allemaal niet weet!”

In een wereld zonder verzekeringen

Verzekeren is voor velen een noodzakelijk kwaad. Vervelend om te regelen. Het kost vooral geld. En er is zoveel negatieve berichtgeving.

Soms lijken we de belangrijke functie van verzekeren uit het oog te zijn verloren. Terwijl verzekeringen er juist voor zorgen dat je kunt doen wat jij wilt. Zonder al te grote belemmeringen.

In een wereld zonder verzekeringen zouden er elke dag ruim 3.000 beschadigde auto’s langs de kant van de weg bij komen. Dat zijn er al gauw 1 miljoen per jaar. Gelukkig leven we in een wereld mét verzekeringen. Elke dag regelen verzekeraars voor mensen met schade dat hun auto naar de garage wordt gebracht en dat de schade wordt afgehandeld.

 • fact-icon-chatAls je in een wereld zonder verzekeringen tijdens het skiën een been breekt, is het nog maar de vraag hoe je thuiskomt. Gelukkig leven we in wereld mét verzekeringen. Daardoor weet je zeker dat je niet hulpeloos op de berg achterblijft. Elk wintersportseizoen regelen verzekeraars zo’n 100 vliegtuigen om pechvogels weer veilig thuis te brengen.
 • fact-icon-chatIn een wereld zonder verzekeringen kun je zomaar iemand van 90 achter de kassa aantreffen. Gelukkig leven we in een wereld mét verzekeringen en kan iedereen zich verzekeren van een levenslang pensioen. Elke maand weer krijgen ruim 1 miljoen mensen een pensioen van hun verzekeraar uitgekeerd.
 • fact-icon-chatAls je in een wereld zonder verzekeringen een conflict hebt met je werkgever, de klusjesman of de buren, dan kan dat flink in de papieren lopen. Gelukkig leven we in een wereld mét verzekeringen en kun je voor je rechten op komen. Jaarlijks zorgen rechtsbijstandverzekeraars dat zo’n 400.000 mensen niet machteloos staan als ze onrecht wordt aangedaan.

Provisieverbod complexe produkten

Vanaf 1 januari betaalt u een adviesvergoeding aan uw adviseur

De nieuwe situatie
Vanaf 1 januari 2013 is het zogenaamde provisieverbod  ingevoerd. De maatregel is ingevoerd om duidelijker te maken waar u voor betaalt.

Het provisieverbod geldt voor de volgende producten :

 • uitvaartverzekeringen
 • levensverzekeringen (incl. pensioen- en lijfrenteverzekeringen)
 • bankspaarproducten
 • overlijdensrisicoverzekeringen
 • individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • deelnemingen in beleggingsfondsen
 • hypotheken
 • betalingsbeschermers
Voor uw bestaande  financiële producten en  nieuwe schade- en ziektekostenverzekeringen verandert er helemaal niets.
 

Hoe gaat dit bij ons?
Als u een adviesafspraak maakt krijgt u van ons een aparte rekening voor het advies. Als het financiële product wordt afgesloten maakt u met ons een afspraak over het beheer van uw financiële product. U sluit dan een beheerpakket af. U kunt bij ons zelf kiezen welk beheerpakket – met bijbehorende dienstverlening- u wilt. Maandelijks betaalt u hiervoor dan een klein bedrag. Voor het advies krijgt u een éénmalige factuur.

Wat is ‘het beheer’ van mijn product?
Bij beheer moet u denken aan zaken zoals: wijzigingen doorvoeren, zorgen dat uw dossier op orde blijft, verzekeringen uitkeren, periodiek kijken of u nog de juiste producten heeft of productvergelijkingen maken, waarbij we voor u bekijken of u nog het beste product uit de markt heeft.

U weet nu precies waarvoor u betaalt
De provisie die tot 1 januari onderdeel van de premie was, is er nu uitgehaald. Daarvoor in de plaats krijgt u nu aparte rekeningen en daarmee kunt u precies zien wat u waarvoor betaalt. Dit is transparanter voor u.

Huizenprijzen dalen

Huizenprijs ruim 8 procent gedaald

Wel minder hard gedaald dan in januari Bestaande koopwoningen waren in de maand februari gemiddeld 8,3 procent goedkoper dan in februari 2012. Wel is de prijsdaling lager geworden dan in januari. Toen waren huizen 9,6 procent goedkoper dan een jaar eerder in januari 2012.
De prijzen van bestaande koopwoningen lagen in februari 2013 op vrijwel hetzelfde niveau als in juli 2003. Ten opzichte van augustus 2008, toen de prijzen een piek bereikten, bedraagt de prijsdaling ruim 18,5 procent.
Vanaf de introductie van de euro op 1 januari 2002 zijn de huizenprijzen tot de piek in augustus 2008 gemiddeld met 32% gestegen. Inmiddels is van deze prijsstijging ruim 24% weer ingeleverd. Als de huizenprijzen nog 5,5% dalen ten opzichte van de piek in augustus 2008 (= 8% ten opzichte van huizenprijzen in 2001), dan bevinden de huizenprijzen zich weer op het niveau van vóór de euro (december 2001).

Korting zorgpremie bij gezonde leefstijl

Gezond leven moet meer aangemoedigd worden Alleen gezond levende mensen moeten nog in aanmerking komen voor premiekortingen op de zorgverzekering. Dat staat in een advies wat de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) vandaag aanbiedt aan staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Nu kunnen verzekerden bijvoorbeeld een korting op de premie van de basisverzekeringkrijgen door deze via een collectief af te sluiten zoals de werkgever of een patiëntenvereniging. Maar als het aan de Raad ligt, komen dadelijk alleen nog aantoonbaar gezonde mensen in aanmerking voor premiekortingen. Dit zou bijvoorbeeld jaarlijks door een conditietest aangetoond kunnen worden. Volgens de RVZ is het belangrijk om de kosten van de zorg terug te brengen, onder meer door gezond leven meer aan te moedigen.
Kostenbeheersing Met name aan de kostenzijde van de totale zorg in Nederland ziet de Raad mogelijke besparingen. Zo moeten ook “productieafhankelijke” financiële prikkels voor artsen worden weggenomen. Patiënten moeten precies kunnen zien hoeveel kosten hun verzekeraar voor hen heeft vergoed.
Vanuit het gebrek aan transparantie ziet de Raad ook het eigen risico niet meer zitten. Het grote nadeel daarvan is namelijk dat verzekerden die hun eigen risico volledig hebben gebruikt aan zorgkosten, daarna niet meer weten wat er aan meerdere zorgkosten buiten het eigen risico wordt vergoed. Daarom wil de Raad in de plaats van het eigen risico een procentuele eigen bijdrage voor zorgkosten, eventueel met een inkomensafhankelijk maximum.
Het advies wordt aangeboden omdat het zorgstelsel onder druk staat en wellicht in de voorbij toekomst hervormd moet worden. De Raad vindt het daarom noodzakelijk dat er een nieuw en realistisch evenwicht wordt gevonden tussen de drie publieke belangen kwaliteit, toegang en betaalbaarheid van de zorg.

Verhoging assurantiebelasting

Welkom

Welkom op de site van Den Dekker Verzekeringen.

Neem Contact Op

Wij helpen u graag met al uw verzekeringsvragen. Vul het formulier in en wij komen hier zo snel mogelijk op terug.

E-mail

info@dendekker-verzekeringen.nl

Telefoon

0416 - 27 22 21

Adres

Den Dekker Verzekeringen
van der Duinstraat 21
5161 BL Sprang-Capelle

Neem Contact Op