Huizenprijs ruim 8 procent gedaald

Wel minder hard gedaald dan in januari Bestaande koopwoningen waren in de maand februari gemiddeld 8,3 procent goedkoper dan in februari 2012. Wel is de prijsdaling lager geworden dan in januari. Toen waren huizen 9,6 procent goedkoper dan een jaar eerder in januari 2012.
De prijzen van bestaande koopwoningen lagen in februari 2013 op vrijwel hetzelfde niveau als in juli 2003. Ten opzichte van augustus 2008, toen de prijzen een piek bereikten, bedraagt de prijsdaling ruim 18,5 procent.
Vanaf de introductie van de euro op 1 januari 2002 zijn de huizenprijzen tot de piek in augustus 2008 gemiddeld met 32% gestegen. Inmiddels is van deze prijsstijging ruim 24% weer ingeleverd. Als de huizenprijzen nog 5,5% dalen ten opzichte van de piek in augustus 2008 (= 8% ten opzichte van huizenprijzen in 2001), dan bevinden de huizenprijzen zich weer op het niveau van vóór de euro (december 2001).