Aansprakelijkheid

Wat is een aansprakelijk­heids­verzekering?

Met een aansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd als u volgens de wet aansprakelijk bent voor schade. Bijvoorbeeld wanneer u iemand per ongeluk verwondt of per ongeluk iemands spullen beschadigt. Voor de aansprakelijkheidsverzekering betaalt u premie en van die premie vergoedt uw verzekeraar de schade die u heeft veroorzaakt.

Welke soorten aansprakelijkheidsverzekeringen zijn er?

E zijn twee soorten aansprakelijkheidsverzekeringen:

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekt de schade die ontstaat doordat u aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die u heeft veroorzaakt aan (de bezittingen van) een andere particulier.
Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt de schade die ontstaat als u aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die u bedrijfsmatig heeft veroorzaakt aan (de bezittingen van) een derde (een particulier of een bedrijf) tijdens de uitoefening van uw beroep.

Wie zijn er verzekerd op een AVP?

In alle gevallen bent u als aanvrager uiteraard verzekerd wanneer u een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren afsluit. U kunt u er ook voor kiezen om bijvoorbeeld gezinsleden, andere huisgenoten, uitwonende kinderen, logés en zelfs huisdieren mee te verzekeren. Als zij dan schade veroorzaken, valt deze ook onder uw dekking.
Kiest u ervoor om uw gezinsleden mee te verzekeren? Dan vallen al uw gezinsleden, ouders, schoonouders en ongehuwde familieleden die bij u inwonen onder uw dekking. En als uw ongehuwde kinderen, stiefkinderen of pleegkinderen voor een studie tijdelijk ergens anders gaan wonen dan blijven ze meeverzekerd.

Welke schade wordt er precies vergoed op een AVP?

Met de aansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd als iemand anders u aansprakelijk stelt voor schade en u de schade volgens de wet moet betalen. Dit wordt ook wel de wettelijke aansprakelijkheid genoemd. De verzekering biedt dekking voor de aansprakelijkheid van zaakschade en personenschade. Een voorbeeld van een schade waar u aansprakelijk voor kan worden gesteld is als uw kind per ongeluk een bal door de ruit van de buurman schiet. Sommige schades vergoeden wij niet. Bijvoorbeeld schade die veroorzaakt wordt wanneer u iets doet wat in strijd is met de wet, als u onder invloed bent of als gevolg van een natuurramp. In de polisvoorwaarden leest u hier meer over.

Is een AVP verplicht?

Nee, een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is niet verplicht. Maar het is wel verstandig want een ongeluk zit vaak in een klein hoekje.
Bent u benieuwd naar de kosten voor onze aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren?

Neem Contact Op

Wij helpen u graag met al uw verzekeringsvragen. Vul het formulier in en wij komen hier zo snel mogelijk op terug.

E-mail

info@dendekker-verzekeringen.nl

Telefoon

0416 - 27 22 21

Adres

Den Dekker Verzekeringen
van der Duinstraat 21
5161 BL Sprang-Capelle

Neem Contact Op