Zorg

De nieuwe zorgverzekering

De nieuwe zorgverzekering heeft praktische en financiële gevolgen voor u en uw gezin. U heeft inmiddels voor een verzekeraar gekozen (of u bent bij de ‘oude’ gebleven). Eens per jaar mag u, als u dat wilt, van verzekeraar wisselen.

Hoewel een basisverzekering iedereen dezelfde zorggaranties biedt, kan de uitvoering verschillen. Eén van de belangrijkste verschillen tussen verzekeraars is het aanbieden van gecontracteerde of van niet-gecontracteerde zorg.

Wij bieden de nieuwe zorgverzekingen aan.

De nieuwe zorgverzekering

Bij gecontracteerde zorg heeft de verzekeraar afspraken gemaakt met zorgaanbieders over prijs en kwaliteit. U kunt daar voordeel van hebben. Een verzekeraar die geen zorgpartijen gecontracteerd heeft, biedt u daarentegen alle vrijheid bij het kiezen van een aanbieder. Uw premie is bij deze verzekeraars vaak wel weer hoger. Jaarlijks kunt u opnieuw bekijken of de keuze die u gemaakt heeft de juiste is.

Wij adviseren u graag over de zorgverzekering die bij u en uw gezin past.

De basisverzekering is verplicht voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren. Het basispakket en de premie zijn voor iedereen hetzelfde, ongeacht de leeftijd of de gezondheid. Wel kan de premie per verzekeraar verschillen. Kinderen tot 18 jaar betalen geen premie.

De basisverzekering in een notendop

N
Verplichte verzekering voor iedereen die in Nederland woont of werkt
N
Inkomensafhanklijke premie via werkgever, uitkeringsinstantie of belastingdienst
N
Verplichte acceptatie door alle zorgverzekeraars, ongeacht leeftijd en gezondheid
N
Gratis verzekering voor kinderen tot 18 jaar
N
Verplicht eigen risico van € 385,- voor 2019
N
Hoger vrijwillig eigen risico mogelijk

Welke zorg wordt vergoed?

N
Geneeskundige zorg wordt verleend door ziekenhuizen, huisartsen en medische specialisten
N
Zintuiglijk gehandicaptenzorg
N
De verpleging en verzorging bij patiënten thuis
N
Wereldwijd spoedeisende hulp tegen Nederlands tarief
N
Medische hulpmiddelen
N
De eerste drie jaar verblijf in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg
N
Kraamzorg
N
Enkele behandelingen paramedische zorg zoals fysiotherapie, logopedie en ergotherapie
N
Paramedische behandelingen zoals: ergotherapie, fysiotherapie, diëtetiek en logopedie, die de functionele gevolgen verminderen van een ziekte of aandoening
N
Tandheelkundige zorg tot 18 jaar en vanaf 18 jaar specialistische tandheelkunde en het kunstgebit
N
Ziekenvervoer per ambulance en zittend vervoer zoals hierboven beschreven

Eigen risico en de basisverzekering 2019

Voor de zorg die je vergoed krijgt vanuit de basisverzekering betaal je eerst een eigen risico wanneer je 18 jaar of ouder bent. Het verplicht eigen risico bedraag 385 euro in 2019. Dat is hetzelfde bedrag als in 2018. Je kunt ervoor kiezen om het eigen risico te verhogen. Doordat je je eigen risico verhoogt, betaal je een hoger bedrag wanneer je zorg nodig hebt. In ruil voor dit hogere risico betaal je minder zorgpremie per maand voor je zorgverzekering.

Je betaalt geen eigen risico voor:

  • Een bezoek aan de huisarts
  • Kraamzorg en verloskundige zorg
  • Zorg voor chronische aandoeningen
  • Nacontrole bij een orgaandonatie
  • Wijkverpleging
  • Het lenen van hulpmiddelen van de thuiszorg

Wijzigingen basisverzekering 2019

 

Vanaf 1 januari 2019 wordt de inhoud van de basisverzekering uitgebreid met een aantal nieuwe behandelingen:

N
Paracetamol, vitaminen en mineralen die zonder recept bij de apotheek of drogist te verkrijgen zijn, worden niet langer vergoed vanuit het basispakket
N
Een hogere vergoeding voor zittend ziekenvervoer wordt hoger. Patiënten kunnen hier gebruik van maken (niet ambulance) voor van en naar consulten, onderzoek en controles die samenhangend zijn met een behandeling
N
Het gebruik van Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Mensen met overgewicht en een verhoogd gezondheidsrisico kunnen hier gebruik van maken
N
Oefentherapie bij COPD wordt vergoedt vanaf de eerste behandeling. Er komt er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt

Advies!

Wilt u zich verzekeren voor uitgebreide tandheelkundige zorg, fysiotherapie of vruchtbaarheidsbehandelingen? Of vindt u een second opinion belangrijk? Kies dan voor een aanvullende zorgverzekering.

Tip!

Met een eigen risico kunt u besparen op de zorgpremie. Hou er echter wel rekening mee dat u de zorgkosten ter grootte van het gekozen eigen risico zelf dient te voldoen.

Neem Contact Op

Wij helpen u graag met al uw verzekeringsvragen. Vul het formulier in en wij komen hier zo snel mogelijk op terug.

E-mail

info@dendekker-verzekeringen.nl

Telefoon

0416 - 27 22 21

Adres

Den Dekker Verzekeringen
van der Duinstraat 21
5161 BL Sprang-Capelle

Neem Contact Op