Nieuws

 

kantoorsluiting i.v.m. Carnavalsweek.

Ons kantoor is gesloten op maandag 28 februari en Dinsdag 1 maart.

Echte spoedzaken kunt u via ons noodnummer doorgeven.

Vanaf Woensdag 2 maart zijn wij volgens gebruikelijke openingstijden geopend.

Illegaal vuurwerk

Voor de komende eindejaarswisseling is door de overheid een vuurwerkverbod afgekondigd. De verwachting is dat, ondanks dat verbod, tijdens oud & nieuw vuurwerk illegaal zal worden afgestoken.

Daarom informeren wij je over de gevolgen bij het ontstaan van schade of letsel als gevolg van het illegaal afsteken van vuurwerk door verzekerden.

Ontstaat zulke schade en/of letsel, dan zal dit in veel gevallen niet verzekerd zijn en blijft de schade voor rekening van degene die in het bezit was van het illegale vuurwerk. Bij een schadegebeurtenis zal door Nh1816 Verzekeringen waar mogelijk een beroep worden gedaan op de uitsluitingen ‘Opzet / bewuste roekeloosheid’ en/of ‘merkelijke schuld van een verzekerde’.

Derden kunnen een bezitter van het illegale vuurwerk, en – afhankelijk van diens leeftijd – diens ouders, aansprakelijk stellen voor de schade die zij hebben geleden als gevolg van het tot ontploffing komen van het illegale vuurwerk. Wordt een dergelijke claim toegewezen dan kan de dader c.q. de ouders in de meeste gevallen geen beroep doen op vergoeding van de Nh1816 aansprakelijkheidsverzekering en zullen dader/ouders deze schade zelf moeten vergoeden.

mobielschademelden.nl

Bij schade met een motorrijtuig, kan een verzekerde nu gebruik maken van de app mobielschademelden, In plaats van het invullen van een papieren Europees schadeformulier. Deze app is een initiatief van het verbond van Verzekeraars waar de meeste maatschappijen en volmachten zich inmiddels bij hebben aangesloten.

Heeft u schade met uw motorrijtuig, maak dan vanaf nu gebruik van mobiel schademelden. Het is hiervoor nodig de app te downloaden op uw mobiele telefoon. Ga hiervoor naar de app-store/playstore en download de app van mobielschademelden.nl.

Om uw schade te melden doorloopt u samen met de tegenpartij de volgende stappen

1             Fotografeer de schade en ongeval situatie en noteer gegevens van getuigen

2             Start schademelden en selecteer type voertuig en soort ongeval

Selecteer de gebruikte voertuigen en het soort ongeval

3             Noteer de gegevens

Noteer de gegevens van de bestuurder(s)

4             Meld schade en letsel

Geef de schade van uw voertuig en eventueel letsel aan

5             Beschrijf de situatie

Geef aan hoe het ongeval is ontstaan, waar u vandaan kwam, wat u deed en waar u reed

6             Controleer de gegevens

Controleer samen de samenvatting en ga verder naar de volgende stap

7             Bevestig de schademelding

Bevestig de schademelding met een SMS code van de andere partij. Deze partij krijgt de hele melding + code per SMS toegestuurd.

8             Voeg thuis extra informatie toe

Vul uw melding (thuis) aan en voeg indien gewenst foto’s toe

Als de melding is verstuurd, is uw verzekeraar of leasemaatschappij op de hoogte gesteld. U kunt de melding nog aanvullen. Daarvoor krijgt u via de e-mail een link toegestuurd waarop u kunt klikken. Daarmee opent u een webpagina waar u extra informatie kwijt kunt. een Europees schadeformulier invullen is niet meer nodig.

Corona Nieuws update 25-03-2020 overzicht regelingen faciliteiten

Overzicht regelingen en faciliteiten in verband met coronacrisis

Belastingmaatregelen

Belastingdienst:

 • Op verzoek: bijzonder uitstel van betaling opgelegde aanslagen
  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Omzetbelasting
  • Loonheffingen
 • Mogelijkheid tot verlaging voorlopige aanslagen
  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
 • Verlaging invorderingsrente en belastingrente
 • Termijn verlengd voor schriftelijk vastleggen arbeidscontracten (voor vaststelling hoogte WW-premie)
 • Soepel omgaan met (her)beoordeling hoogte WW-premies in sectoren waar door coronavirus veel extra overwerk plaatsvindt

Toeristenbelasting

 • Mogelijk stopzetten (voorlopige) lokale aanslagen
 • Mogelijk (tijdelijk) intrekken opgelegde aanslagen
 • Informatie bij eigen gemeente

Waterschapsbelasting

 • Op verzoek: uitstel van betaling
 • Op verzoek: betalingsregeling
 • Informatie bij eigen waterschap


Maatregelen inzake voldoen aan financiële verplichtingen

AOV-verzekeraars

 • Zijn bereid te kijken hoe ze ondernemers kunnen helpen die door coronavirus in financiële problemen komen
 • Informatie bij eigen verzekeraar of adviseur

Banken verlenen uitstel

 • Gezonde bedrijven krijgen 6 maanden uitstel van aflossing op leningen tot € 2,5 mln.
 • Deelnemende banken: ABN Amro, ING, Rabobank, Volksbank, Triodos Bank

Pensioenfondsen

 • Betalingsregelingen mogelijk voor afdrachten pensioenpremies
 • Geen incassotrajecten of administratieve boetes
 • Mogelijkheden tot maatwerk afhankelijk van werkgever en sector

Qredits helpt afnemers microkredieten

 • 6 maanden uitstel van aflossing
 • Rente verlaagd naar 2%
 • Zie www.qredits.nl

Steunmaatregelen

Compensatieregeling getroffen ondernemers

 • Vast bedrag van € 4.000
 • Bedoeld voor bedrijven die hun activiteiten noodgedwongen moeten staken i.v.m. afstandeis
 • Uitvoering door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl)

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

 • Banken kunnen 50% staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen
 • Garantieplafond is door overheid verhoogd
 • Maximumbedrag per onderneming tijdelijk € 150 mln.
 • Uitvoering door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl)

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

 • Gebaseerd op bestaande regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)
 • Tijdelijke borgstelling nu ook voor financiering werkkapitaal
 • Regeling nog niet ingegaan
 • Aanvragen bij aangewezen financiers
 • Informatie bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl)

Eerste Storm 2020 op komst Ciara!

Hoe voorkom ik schade bij storm?

Stormpreventietips

Het komt in Nederland steeds vaker voor dat er een flinke storm over het land jaagt. Deze soms barre weersomstandigheden zorgen vaak voor schade in en rondom het huis. Schade lijden is natuurlijk nooit een prettige ervaring en daarom helpen we graag met een aantal stormpreventietips om schade te voorkomen of tot een minimum te beperken. Het belangrijkste advies bij storm is dat u niet de straat op gaat als dat niet nodig is!

Is het weer wat onstuimig, maar verwacht u geen storm? Hou toch de weersomstandigheden goed in de gaten door het KNMI te raadplegen, zodat u op tijd voorzorgsmaatregelen kunt treffen.

  Stormschade aan of rondom de woning

Schade aan of rondom de woning is een veelvoorkomend gevolg van een storm. Denk hierbij aan kapotte dakpannen, lekkage, gebroken ramen of een omgewaaide schutting. Door voorbereid te zijn bij de komst van een storm kan in sommige gevallen schade worden voorkomen.

 • Sluit alle ramen en deuren
 • Controleer bij het sluiten of de tochtstrip en kitnaden in orde zijn om waterschade te voorkomen
 • Controleer of de dakgoot nog stevig vastzit en of er geen bladeren inzitten die een verstopping kunnen veroorzaken
 • Zonwering en rolluiken ingeklapt of opgerold houden
 • Controleer of de dakpannen stevig vastzitten, zodat deze geen schade kunnen veroorzaken
 • Controleer of zonnepanelen nog stevig vastzitten
 • Losse spullen zoals tuinmeubelen, containers, speelgoed en plantenpotten opbergen of vastzetten
 • Controleer of de schutting of andere tuinomheining nog heel is en stevig vast staat
 • Snoei overhangende takken en verwijder loszittende takken, zodat deze geen schade kunnen veroorzaken
 • Scheefhangende of zieke boom? Laat de boom verwijderen, zodat deze niet op de woning kan vallen
 • Haal de stekkers van televisie en radio uit het stopcontact en voorkom dat deze apparaten door blikseminslag worden getroffen
 • Zorg dat u een stevig zeil paraat heeft, zodat u bij noodsituaties iets kan afdekken

  Stormschade aan de auto

Ook schade aan een auto kan het gevolg zijn van een flinke storm. Probeer schade aan de auto zoveel mogelijk te voorkomen met onderstaande tips.

 • Ga niet met de auto de weg op als dit niet nodig is
 • Ga niet met een aanhanger de weg op
 • Parkeer de auto het liefst in de garage of onder een carport
 • Geen garage of carport? Parkeer de auto zoveel mogelijk uit de buurt van bomen
 • Controleer of de autolichten en ruitenwissers goed functioneren
 • Vermijd plekken met veel wind, zoals de Nederlandse dijken

NIEUWE WEBSITE

Met trots presenteren wij u vandaag onze vernieuwde website.

Dankzij www.wooms.nl uit Giessen. Youri en Sven bedankt voor de fijne samenwerking en mooi eindresultaat.

met vriendelijke groet,

Den Dekker Verzekeringen

Vakantiegeld vaker gebruikt voor aflossing schulden

Financiële planning 687 0

Nederlanders gebruiken hun vakantiegeld de laatste jaren steeds vaker voor het aflossen van een (hypotheek)schuld. Dit jaar steekt 17% de jaarlijkse uitkering geheel of gedeeltelijk in de aflossing op een lening. Dat blijkt uit onderzoek van budgetinstituut Nibud.

De twee belangrijkste bestedingsdoelen van het vakantiegeld zijn traditiegetrouw de vakantie (46%) en sparen (36%). Wel wordt de uitkering vergeleken met 2016 en 2017 wat minder vaak op de spaarrekening gestort. Het aflossen van schulden of betalingsachterstanden neemt daarentegen in belang toe: in 2015 stak nog 12% zijn vakantiegeld (deels) in een aflossing, dit jaar is dat 5% meer. Ook de grote aankopen zitten in de lift: 18% gebruikt de vakantietoelage om iets duurs aan te schaffen; vorig jaar was dat nog 12%.

Sparen of aflossen

Vooral de hogere inkomens stoppen het vakantiegeld in de spaarpot: 44% zegt ermee te sparen, tegen 29% van de benedenmodale inkomens. Die lossen weer meer af: een kwart van de mensen in die inkomenscategorie steekt het geld in een aflossing. Wie een bovenmodaal inkomen heeft, doet dat maar in 10% van de gevallen. Beleggen is voor mensen met een hoog inkomen aanmerkelijk minder populair dan vorig jaar: toen spendeerde nog 10% het vakantiegeld voor een deel aan beleggen, maar dit jaar is dat nog voor 5% een optie.

De belangrijkste spaardoelen zijn onverwachte uitgaven (44%) en ‘niets specifieks’ (33%). De meeste vakantiegeldontvangers sparen maandelijks (63%). 48% zegt maandelijks ongeveer 10% van het inkomen te sparen, conform de aanbeveling van het Nibud.

Bijna helft komt moeilijk rond

Rondkomen blijkt nog altijd een kunst: 44% van de bijna duizend ondervraagden zegt moeite te hebben om eind van de maand quitte te spelen. Dat percentage is logischerwijs het hoogst bij de benedenmodale inkomens (67%). Toch zegt 20% van de groep die bovenmodaal verdient ook problemen te hebben om elke maand rond te komen.,

Verliezen autoverzekeraars nemen toe

Autoverzekeringen leveren steeds meer verlies op. Op elke euro premie legden verzekeraars vorig jaar gemiddeld 22 cent toe. Oorzaken zijn het toenemende aantal aanrijdingen en het stijgende gemiddelde schadebedrag. Technologie moet verzekeraars een kans bieden om het tij te keren. Dat meldt CED in het trendrapport Moving Forward in Mobility.

Ongeveer één derde van het totale premievolume in de Nederlandse verzekeringsmarkt komt van autoverzekeringen. Het is daarmee een van de belangrijkste verzekeringen, blijkt uit het rapport, dat mede gebaseerd is op eigen schadecijfers van CED. Opvallende conclusies:

 • Het Nederlandse wagenpark blijft groeien. Inmiddels rijden er bijna 9,5 miljoen auto’s rond. Autodelen groeit in populariteit, maar autobezit groeit nog steeds harder: inmiddels zijn er 94 auto’s op elke 100 huishoudens. Verwacht wordt dat het autobezit pas vanaf 2025 gaat afnemen.
 • Ondanks alle maatregelen van verzekeraars blijft de schadelast stijgen. Die kwam volgens prognoses in 2017 uit op meer dan 2,9 miljard euro, een stijging van 7% ten opzichte van 2016. Het aantal schades per auto bleef gelijk. De voornaamste oorzaak is dus de groei van het wagenpark.
 • Het aantal schades door aanrijdingen stijgt fors. Aanrijdingen zijn verreweg de grootste factor in de schadelast en het aantal aanrijdingsschades steeg in 2017 met 10%. Afleiding door smartphonegebruik is een belangrijke factor, maar ook de toegenomen drukte op de weg speelt mee.
 • Minder diefstal, maar meer schade. Het aantal autodiefstallen neemt al jaren af, maar de gemiddelde schadelast groeit juist: in vijf jaar tijd is die zelfs verdrievoudigd. Ook voor inbraak- en brandschades geldt dat er minder claims binnenkomen, maar dat de schadelast stijgt. Auto’s zelf én de apparatuur die mensen erin laten liggen, worden steeds duurder.
 • Ook verzekeringen van bestelauto’s dreigen verliesgevend te worden. De afgelopen jaren werd hier nog winst op gemaakt. Die is in 2017 echter bijna verdwenen, doordat het aantal schades per voertuig sterk is gestegen. Waarschijnlijk is de bloeiende economie (waardoor bestelauto’s meer kilometers maken) hier een belangrijke factor in.


Autonoom rijden

Het rapport gaat daarnaast in op mogelijkheden om de schadelast de komende jaren te verminderen. “Ontwikkelingen zoals de opkomst van autonome auto’s en autodelen gaan de schadelast flink omlaag brengen”, zegt Marcel van Dijk, commercieel directeur van CED. “De vraag is alleen wanneer. Het rapport laat zien dat het effect nog even op zich laat wachten en dat verzekeraars zich moeten instellen op een verdere stijging van de schadelast.”

Toch ziet Van Dijk wel mogelijkheden voor verzekeraars om het resultaat om te buigen. “Je moet niet vergeten dat verzekeraars nu gemiddeld 33 cent per verdiende euro aan kosten kwijt zijn. Artificial intelligence en big data bieden concrete kansen om het verzekerings- en claimproces veel efficiënter in te richten en grotendeels te automatiseren. Daarnaast zien we dat verzekeraars volop experimenteren met innovaties om bestuurders veiliger te laten rijden.”

Nieuwe businessmodellen
Met het trendrapport wil CED de discussies én innovaties in de verzekeringsbranche voeden met concrete cijfers en gefundeerde perspectieven. “Onze insteek is dat de hele mobiliteitsbranche de komende jaren onherkenbaar gaat veranderen”, zegt Van Dijk. “Technologie gaat verzekeraars kansen bieden, maar zorgt ook voor nieuwe businessmodellen die aan hun bestaansrecht morrelen. Met rapporten als deze willen we de branche inspireren, want alles draait de komende jaren om bijblijven en aanhaken.”

Bron: CED

Toegevoegde waarde Tussenpersoon?

Leuke Recensie!!

Beste Den Dekker Verzekeringen,

Nog bedankt dus voor jouw inzet bij mijn laatste schade aan de gitaar.

Aan alleen bedankt, heb je ook niet veel. Daarom heb ik melding ervan gemaakt op Facebook en ook op mijn eigen website. Als je het wilt lezen:

http://www.gitaarman.nl/index.php/blog/ en dan blog datum 14-12-2014

Ad de Peffer

Neem Contact Op

Wij helpen u graag met al uw verzekeringsvragen. Vul het formulier in en wij komen hier zo snel mogelijk op terug.

E-mail

info@dendekker-verzekeringen.nl

Telefoon

0416 - 27 22 21

Adres

Den Dekker Verzekeringen
van der Duinstraat 21
5161 BL Sprang-Capelle

Neem Contact Op