Overzicht regelingen en faciliteiten in verband met coronacrisis

Belastingmaatregelen

Belastingdienst:

 • Op verzoek: bijzonder uitstel van betaling opgelegde aanslagen
  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Omzetbelasting
  • Loonheffingen
 • Mogelijkheid tot verlaging voorlopige aanslagen
  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
 • Verlaging invorderingsrente en belastingrente
 • Termijn verlengd voor schriftelijk vastleggen arbeidscontracten (voor vaststelling hoogte WW-premie)
 • Soepel omgaan met (her)beoordeling hoogte WW-premies in sectoren waar door coronavirus veel extra overwerk plaatsvindt

Toeristenbelasting

 • Mogelijk stopzetten (voorlopige) lokale aanslagen
 • Mogelijk (tijdelijk) intrekken opgelegde aanslagen
 • Informatie bij eigen gemeente

Waterschapsbelasting

 • Op verzoek: uitstel van betaling
 • Op verzoek: betalingsregeling
 • Informatie bij eigen waterschap


Maatregelen inzake voldoen aan financiële verplichtingen

AOV-verzekeraars

 • Zijn bereid te kijken hoe ze ondernemers kunnen helpen die door coronavirus in financiële problemen komen
 • Informatie bij eigen verzekeraar of adviseur

Banken verlenen uitstel

 • Gezonde bedrijven krijgen 6 maanden uitstel van aflossing op leningen tot € 2,5 mln.
 • Deelnemende banken: ABN Amro, ING, Rabobank, Volksbank, Triodos Bank

Pensioenfondsen

 • Betalingsregelingen mogelijk voor afdrachten pensioenpremies
 • Geen incassotrajecten of administratieve boetes
 • Mogelijkheden tot maatwerk afhankelijk van werkgever en sector

Qredits helpt afnemers microkredieten

 • 6 maanden uitstel van aflossing
 • Rente verlaagd naar 2%
 • Zie www.qredits.nl

Steunmaatregelen

Compensatieregeling getroffen ondernemers

 • Vast bedrag van € 4.000
 • Bedoeld voor bedrijven die hun activiteiten noodgedwongen moeten staken i.v.m. afstandeis
 • Uitvoering door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl)

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

 • Banken kunnen 50% staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen
 • Garantieplafond is door overheid verhoogd
 • Maximumbedrag per onderneming tijdelijk € 150 mln.
 • Uitvoering door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl)

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

 • Gebaseerd op bestaande regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)
 • Tijdelijke borgstelling nu ook voor financiering werkkapitaal
 • Regeling nog niet ingegaan
 • Aanvragen bij aangewezen financiers
 • Informatie bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl)