Pensioen

Waar moet ik aan denken?

 • Waar heb ik recht op als ik met pensioen ga?
 • AOW
 • Pensioen via uw werkgever
 • Pensioen via particuliere verzekeringen
 • Pensioen voor zelfstandigen
 • Uw pensioen berekenen
 • Afkoop pensioen
 • Pensioen en wachttijd
 • Hoeveel pensioen bouw ik op?
 • Pensioen AOW leeftijd
 • Automatisch aangepast
 • Levensverwachting
 • Stapsgewijs omhoog

Pensioen

Pensioen AOW leeftijd

De AOW-leeftijd gaat in 2024 niet omhoog. In dat jaar hebben mensen recht op AOW met 67 jaar en drie maanden. Daarmee blijft de AOW-leeftijd gelijk in 2022, 2023 en 2024. Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft dit vastgesteld op basis van de jaarlijkse raming van de levensverwachting door het Centraal Bureau voor de Statistiek en een wettelijk vastgelegde formule voor de vaststelling van de AOW-leeftijd.

Levensverwachting

De levensverwachting stijgt weliswaar enigszins in 2024, maar niet zoveel dat de AOW-leeftijd moet worden aangepast. Afgelopen jaren werd de AOW-leeftijd in 2022 en 2023 ook vastgesteld op 67 jaar en drie maanden. De levensverwachting blijft op langere termijn wel stijgen, maar de stijging verloopt niet gelijkmatig.

Waar heb ik recht op als ik met pensioen ga?

Als u met pensioen gaat, krijgt u een basisinkomen volgens de Algemene ouderdomswet (AOW). Daarnaast bouwt u meestal een aanvullend pensioen op bij uw werkgever. U kunt ook zelf een particuliere verzekering afsluiten.

Pensioen via uw werkgever

Niet elke werkgever biedt een pensioenregeling aan. Werkt u in een bedrijfstak met een verplichte bedrijfstakpensioenregeling? Dan moet uw werkgever u een pensioenregeling aanbieden. Of u via uw werk pensioen opbouwt en hoeveel, kunt u het beste navragen bij uw werkgever. Werkgevers en pensioenfondsen zijn verplicht u te informeren over uw pensioen.

Pensioen voor zelfstandigen

Als zelfstandig ondernemer bouwt u in ieder geval AOW op. Voor een aanvullend pensioen moet u zelf zorgen, bijvoorbeeld via een particuliere verzekering. U kunt ook jaarlijks een percentage van de winst aan de fiscale externe link: oudedagsreserve toevoegen. De Belastingdienst houdt daar in de aangifte rekening mee.

Afkoop pensioen

U kunt uw pensioen niet afkopen, maar voor kleine bedragen (tot € 451,22) geldt een uitzondering.

AOW

De AOW is een basispensioenvoorziening voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Wie in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op. De hoogte van de AOW hangt onder andere af van uw leeftijd en woonsituatie.

Automatisch aangepast

De AOW-leeftijd wordt vanaf 2022 automatisch aangepast aan de levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Eventuele verhoging wordt vijf jaar van tevoren aangekondigd. Dit geeft mensen de tijd om als dat nodig is bijvoorbeeld extra te sparen voor hun (aanvullend) pensioen.

Stapsgewijs omhoog

De AOW-leeftijd is nu 66 jaar, volgend jaar 66,4 jaar. Tot 2022 gaat de AOW stapsgewijs omhoog. Het kabinet Rutte-I heeft dat in 2012 besloten om de oudedagsvoorziening ook in de toekomst betaalbaar te houden.

Pensioen via particuliere verzekeringen

U kunt zelf een particuliere verzekering afsluiten, zoals een pensioenverzekering, een lijfrenteverzekering of een koopsompolis. U kunt ook sparen, beleggen of op een andere manier vermogen opbouwen voor later.

Uw pensioen berekenen

Op Pensioenkijker.nl kunt u berekenen hoeveel pensioen u moet sparen voor een bepaald maandinkomen tijdens uw pensioen. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van de opbouw van uw pensioen en AOW.

Pensioen en wachttijd

Wachttijd is de periode na uw indiensttreding bij een werkgever, waarin u nog geen pensioen opbouwt. Dit mag maximaal 2 maanden duren. Als u via een uitzendbureau werkt, is dit maximaal 6 maanden.

Hoeveel pensioen bouw ik op?

Meestal bouwt u pensioen op tussen uw 21e en uw AOW-leeftijd. Hoeveel u opbouwt hangt af van uw persoonlijke situatie en van uw pensioenregeling. Bij de berekening van de hoogte wordt uw AOW-uitkering meegeteld.

Oorzaken pensioengat

Het kan gebeuren dat u geen volledig pensioen opbouwt. U heeft dan een pensioengat. Dit komt bijvoorbeeld door:

Onvolledige AOW

Onbetaald verlof

Echtscheiding

Tekort aan dienstjaren

Vervroegd pensioen

Pensioenbreuk (door baanwisseling)

Soorten pensioenregeling

Er zijn verschillende vormen van pensioenopbouw:

Middelloonregeling

Uw pensioen is een bepaald percentage van het loon dat u gemiddeld heeft verdiend in de jaren van uw pensioenopbouw.

Combinatieregeling

Een combinatie van 2 systemen. Tot een bepaald salarisniveau bouwt u pensioen op volgens een eindloonregeling of middelloonregeling. Daarboven geldt een premieregeling.

Eindloonregeling

Bij een eindloonregeling is uw pensioenuitkering een bepaald percentage van uw laatstverdiende loon voordat u met pensioen ging.

Beschikbare premieregeling

U krijgt na uw pensionering een uitkering die is gebaseerd op de pensioenpremies die u heeft betaald en op de beleggingsopbrengsten van die premies.

Pensioen verlaagd door economische crisis

Door de economische crisis is een deel van de pensioenfondsen in financiële moeilijkheden gekomen. Ze lopen het risico om in de toekomst niet het beloofde pensioen te kunnen betalen. Om dit te herstellen kan het pensioenfonds maatregelen nemen, zoals het verlagen van uw pensioen of het verhogen van de premie. Met vragen hierover kunt u terecht bij uw pensioenfonds.

Toekomst pensioenstelsel

Door de vergrijzing nemen de pensioenkosten toe. Bovendien is het huidige pensioenstelsel gevoelig voor schommelingen op de financiële markten. Daarom gaat de AOW-leeftijd omhoog en past de overheid de regels voor pensioenfondsen en pensioenopbouw aan.

AOW-leeftijd omhoog

De AOW-leeftijd wordt in 2013 met 1 maand verhoogd. Daarna stijgt deze leeftijd in stappen. Het kabinet Rutte-Asscher wil na 2015 de AOW-leeftijd sneller verhogen. Op basis van dit plan ligt de AOW-leeftijd in 2018 op 66 jaar en in 2021 op 67 jaar.

Pensioenadvies

Indien u verder geïnformeerd wilt worden verwijzen wij u graag door naar de met ons samenwerkende Pensioenspecialisten.

Neem Contact Op

Wij helpen u graag met al uw verzekeringsvragen. Vul het formulier in en wij komen hier zo snel mogelijk op terug.

E-mail

info@dendekker-verzekeringen.nl

Telefoon

0416 - 27 22 21

Adres

Den Dekker Verzekeringen
van der Duinstraat 21
5161 BL Sprang-Capelle

Neem Contact Op