Gezond leven moet meer aangemoedigd worden Alleen gezond levende mensen moeten nog in aanmerking komen voor premiekortingen op de zorgverzekering. Dat staat in een advies wat de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) vandaag aanbiedt aan staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Nu kunnen verzekerden bijvoorbeeld een korting op de premie van de basisverzekeringkrijgen door deze via een collectief af te sluiten zoals de werkgever of een patiëntenvereniging. Maar als het aan de Raad ligt, komen dadelijk alleen nog aantoonbaar gezonde mensen in aanmerking voor premiekortingen. Dit zou bijvoorbeeld jaarlijks door een conditietest aangetoond kunnen worden. Volgens de RVZ is het belangrijk om de kosten van de zorg terug te brengen, onder meer door gezond leven meer aan te moedigen.
Kostenbeheersing Met name aan de kostenzijde van de totale zorg in Nederland ziet de Raad mogelijke besparingen. Zo moeten ook “productieafhankelijke” financiële prikkels voor artsen worden weggenomen. Patiënten moeten precies kunnen zien hoeveel kosten hun verzekeraar voor hen heeft vergoed.
Vanuit het gebrek aan transparantie ziet de Raad ook het eigen risico niet meer zitten. Het grote nadeel daarvan is namelijk dat verzekerden die hun eigen risico volledig hebben gebruikt aan zorgkosten, daarna niet meer weten wat er aan meerdere zorgkosten buiten het eigen risico wordt vergoed. Daarom wil de Raad in de plaats van het eigen risico een procentuele eigen bijdrage voor zorgkosten, eventueel met een inkomensafhankelijk maximum.
Het advies wordt aangeboden omdat het zorgstelsel onder druk staat en wellicht in de voorbij toekomst hervormd moet worden. De Raad vindt het daarom noodzakelijk dat er een nieuw en realistisch evenwicht wordt gevonden tussen de drie publieke belangen kwaliteit, toegang en betaalbaarheid van de zorg.