De tussenpersoon is een vakman                                      

In zijn column in de rubriek OverGeld van De Telegraaf, breekt Anton Rietveld (Verzekeringsklachten.nl) een lans voor de financieel adviseur.

Rietveld:  “Veel verzekeringen kun je gewoon al op internet aanschaffen, dat was  vroeger natuurlijk niet zo. Toen werden verzekeringen voornamelijk  verkocht via een agent, de assurantietussenpersoon. Zo’n man kent veel  polisvoorwaarden goeddeels uit zijn hoofd doordat hij er al jaren mee  werkt. Hij kent de praktijk immers. Hij weet soms óók of er verzekeraars  zijn die aan de voordeur goedkoop schijnen, maar aan de achterdeur (bij  schade) klant-onvriendelijk blijken. De man heeft vakdiploma’s en hij  wordt voortdurend op nieuwe ontwikkelingen bijgeschoold. De  tussenpersoon is een vakman en hij moet ook wel, anders gaat hij in een  markt met kritische consumenten ten onder. “Waar  de leek óók niet bij stilstaat: bij een schade staat een tussenpersoon  als deskundige tussen de verzekeraar en de klant. De praktijk bewijst  dat verzekeraars een schade soms op verkeerde gronden afwijzen. Mét  tussenpersoon is de kans natuurlijk veel groter dat dat wordt opgemerkt,  de verzekeraar zal daarom automatisch voorzichtiger zijn om de schade  zomaar even af te wijzen.

“Een  groeiend aantal verzekeraars bieden hun producten ook rechtstreeks aan  de klant aan. Ik ben van mening dat je een fors risico op  teleurstellingen achteraf loopt, als je – als leek – je verzekeringen  zelf wilt regelen, dus zónder tussenpersoon. Je weet als leek immers  niet waar je op moet letten. De praktijk bewijst dat, en dat is is  eigenlijk niet meer dan logisch. Je begeeft je op glad ijs als je een  polisaanvraag tekent waarvan je de gevolgen niet kan overzien. Een leek  weet namelijk niet alleen niet veel, maar wat nog belangrijker is, hij  weet óók niet wat hij allemaal niet weet!”