web analytics

Pensioen

Waar heb ik recht op als ik met pensioen ga?

Als u met pensioen gaat, krijgt u een basisinkomen volgens de Algemene ouderdomswet (AOW). Daarnaast bouwt u meestal een aanvullend pensioen op bij uw werkgever. U kunt ook zelf een particuliere verzekering afsluiten.

AOW

De AOW is een basispensioenvoorziening voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Wie in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op. De hoogte van de AOW hangt onder andere af van uw leeftijd en woonsituatie.

Pensioen via uw werkgever

Niet elke werkgever biedt een pensioenregeling aan. Werkt u in een bedrijfstak met een verplichte bedrijfstakpensioenregeling? Dan moet uw werkgever u een pensioenregeling aanbieden. Of u via uw werk pensioen opbouwt en hoeveel, kunt u het beste navragen bij uw werkgever. Werkgevers en pensioenfondsen zijn verplicht u te informeren over uw pensioen.

Pensioen via particuliere verzekeringen

U kunt zelf een particuliere verzekering afsluiten, zoals een pensioenverzekering, een lijfrenteverzekering of een koopsompolis. U kunt ook sparen, beleggen of op een andere manier vermogen opbouwen voor later.

Pensioen voor zelfstandigen

Als zelfstandig ondernemer bouwt u in ieder geval AOW op. Voor een aanvullend pensioen moet u zelf zorgen, bijvoorbeeld via een particuliere verzekering. U kunt ook jaarlijks een percentage van de winst aan de fiscale externe link: oudedagsreserve toevoegen. De Belastingdienst houdt daar in de aangifte rekening mee.

Uw pensioen berekenen

Op Pensioenkijker.nl kunt u berekenen hoeveel pensioen u moet sparen voor een bepaald maandinkomen tijdens uw pensioen. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van de opbouw van uw pensioen en AOW.

Afkoop pensioen

U kunt uw pensioen niet afkopen, maar voor kleine bedragen (tot € 451,22) geldt een uitzondering.

Pensioen en wachttijd

Wachttijd is de periode na uw indiensttreding bij een werkgever, waarin u nog geen pensioen opbouwt. Dit mag maximaal 2 maanden duren. Als u via een uitzendbureau werkt, is dit maximaal 6 maanden.

Hoeveel pensioen bouw ik op?

Meestal bouwt u pensioen op tussen uw 21e en uw AOW-leeftijd. Hoeveel u opbouwt hangt af van uw persoonlijke situatie en van uw pensioenregeling. Bij de berekening van de hoogte wordt uw AOW-uitkering meegeteld.

Oorzaken pensioengat

Het kan gebeuren dat u geen volledig pensioen opbouwt. U heeft dan een pensioengat. Dit komt bijvoorbeeld door:

 • onvolledige AOW;
 • tekort aan dienstjaren;
 • pensioenbreuk (door baanwisseling);
 • onbetaald verlof;
 • inruil van ouderdomspensioen voor partnerpensioen;
 • vervroegd pensioen;
 • echtscheiding.

Soorten pensioenregeling

Er zijn verschillende vormen van pensioenopbouw:

 • Middelloonregeling
  Uw pensioen is een bepaald percentage van het loon dat u gemiddeld heeft verdiend in de jaren van uw pensioenopbouw.
 • Eindloonregeling
  Bij een eindloonregeling is uw pensioenuitkering een bepaald percentage van uw laatstverdiende loon voordat u met pensioen ging.
 • Beschikbare premieregeling
  U krijgt na uw pensionering een uitkering die is gebaseerd op de pensioenpremies die u heeft betaald en op de beleggingsopbrengsten van die premies.
 • Combinatieregeling
  Een combinatie van 2 systemen. Tot een bepaald salarisniveau bouwt u pensioen op volgens een eindloonregeling of middelloonregeling. Daarboven geldt een premieregeling.

Pensioen verlaagd door economische crisis

Door de economische crisis is een deel van de pensioenfondsen in financiële moeilijkheden gekomen. Ze lopen het risico om in de toekomst niet het beloofde pensioen te kunnen betalen. Om dit te herstellen kan het pensioenfonds maatregelen nemen, zoals het verlagen van uw pensioen of het verhogen van de premie. Met vragen hierover kunt u terecht bij uw pensioenfonds.

Toekomst pensioenstelsel

Door de vergrijzing nemen de pensioenkosten toe. Bovendien is het huidige pensioenstelsel gevoelig voor schommelingen op de financiële markten. Daarom gaat de AOW-leeftijd omhoog en past de overheid de regels voor pensioenfondsen en pensioenopbouw aan.

AOW-leeftijd omhoog

De AOW-leeftijd wordt in 2013 met 1 maand verhoogd. Daarna stijgt deze leeftijd in stappen. Het kabinet Rutte-Asscher wil na 2015 de AOW-leeftijd sneller verhogen. Op basis van dit plan ligt de AOW-leeftijd in 2018 op 66 jaar en in 2021 op 67 jaar.

Pensioenadvies

Indien u verder geïnformeerd wilt worden verwijzen wij u graag door naar de met ons samenwerkende Pensioenspecialisten.

 

 

Reacties zijn uitgeschakeld.