web analytics

Bedrijfsverzekeringen

Bedrijfsgebouwenverzekering

Niet alleen grote, maar ook kleine brandschades kunnen grote gevolgen hebben voor de continuïteit van uw bedrijf. Zo kan uw bedrijfspand verloren gaan door een brand. Maar brand in het naastgelegen pand kan ook rook-, roet- en bluswaterschade aan uw pand veroorzaken.

Een gebouwenverzekering biedt dekking tegen schade aan panden veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, blikseminslag, ontploffing, waterschade en vandalisme.

Deze verzekering biedt ook dekking voor:

  • Bereddingskosten, dit zijn alle gemaakte kosten om de schade te beperken.
  • Expertisekosten, dit zijn de kosten die gemaakt moeten worden om de schade vast te stellen.
  • Kosten van tuinaanleg en beplanting.
  • Opruimingskosten.
  • Kosten van een noodvoorziening.
  • Extra kosten voor herstel van het gebouw.
  • Huurderving.

Inventaris goederenverzekering

Een inventaris- en goederenverzekering biedt dekking tegen schade aan uw bedrijfsmiddelen inclusief computers en elektronica. De schade kan zijn ontstaan door brand, ontploffing, inbraak of vandalisme, maar ook door bijvoorbeeld beroving. Meestal kunnen ook de goederen die buiten het gebouw op uw eigen terrein staan, verzekerd worden. Deze goederen- en inventarisverzekering biedt ook dekking voor:

  • Bereddingskosten, dit zijn alle gemaakte kosten om de schade te beperken
  • Expertisekosten, dit zijn de kosten die gemaakt moeten worden om de schade vast te stellen.

Bedrijfsschadeverzekering

De directe gevolgen van brand of een grote schade zijn meestal goed verzekerd. Maar hoe zit het met de gevolgschade? Als door de bedrijfsschade uw productie- of bedrijfsproces stilstaat of vertraagd wordt, heeft dat gevolgen voor de bedrijfscontinuïteit. De schade die u hierdoor oploopt kan groter zijn dan de kosten voor het herstel.

Met een bedrijfsschadeverzekering dekt u deze financiële gevolgen af. U ontvangt een tijdelijke uitkering, waarmee u uw vaste kosten kunt betalen, waaronder het loon van uw medewerkers. Maar ook is er dekking voor de vermindering van de winst als gevolg van de schade.

Wilt u meer weten over deze verzekering, neem dan contact met ons op.

Advies: Denk eens aan een reconstructieverzekering. Deze verzekering vergoedt namelijk de kosten voor reconstructie van informatie, zoals de boekhouding, contracten et cetera, die voor de voortzetting van het bedrijf noodzakelijk is.

Tip! Stap eens binnen bij de politie in uw vestigingsplaats, die geeft gratis waardevolle preventieadviezen.

Rechtsbijstandverzekering

Of het nu uw schuld is of niet, een conflict met uw klant, leverancier, overheidsinstantie of medewerker kan altijd optreden. Met een goede rechtsbijstandverzekering staat u er niet alleen voor. U bent verzekerd van adequate juridische ondersteuning tegen een laag tarief.

Niet alleen nuttig in de rechtszaal, maar ook bij de voorkoming van een rechtszaak. Bovendien kunt u de juridisch specialisten vaak inschakelen bij het controleren van belangrijke documenten en contracten. Ook incassodekking is standaard inbegrepen.

Wij adviseren u graag over een rechtsbijstandverzekering die past bij uw onderneming.

Reacties zijn uitgeschakeld.