web analytics

Risico Analyse

Uw onderneming staat niet stil

Uw onderneming ontwikkelt zich. Vergeleken met de startperiode, zit er hoogstwaarschijnlijk groei in uw opdrachtenportefeuille, financiële ruimte en bedrijfsmiddelen. Het is belangrijk dat uw verzekeringsdekking meegroeit met uw succes. Want u wilt na een brand of inbraak toch niet weer op het startpunt beginnen?

Met de ontwikkeling van uw onderneming, nemen de financiële risico’s toe. Nieuwe apparatuur, de uitbreiding van uw pand; het moet wel in de verzekering opgenomen worden. Maar denkt u ook aan uw inkomens- en pensioenvoorzieningen. Die wilt u ook aangepast zien aan uw toegenomen inkomsten.

Houd ons als uw bedrijfsadviseur dan ook op de hoogte van de ontwikkelingen in uw onderneming. Wij zorgen dan voor financiële zekerheid op maat.

Preventiemedewerker verplicht
Sinds de liberalisering van de arbowetgeving hoeft u als werkgever niet langer verplicht aangesloten te zijn bij een arbodienst. Wel bent u verplicht een preventiemedewerker aan te stellen. De preventiemedewerker heeft drie wettelijk taken:

  • het opstellen en uitvoeren van de Risico Inventarisatie & Evaluatie
  • het adviseren van de OR of personeelsvereniging
  • het uitvoeren van preventietaken

De preventiemedewerker hoeft niet gecertificeerd te zijn en er bestaan geen overheidsrichtlijnen voor wat hij moet kunnen. Neem contact met ons op als u hierover meer wilt weten.

Tip! Zorg ervoor dat uw arbeidsongeschiktheidsverzekering met u meegroeit. Wij checken graag voor u of de verzekerde uitkeringen nog steeds voldoen en of er geen betere oplossing voor u denkbaar is.

Advies: Bij een goede risicoanalyse neemt u niet alleen uw bedrijfssituatie onder de loep, maar ook de veranderende wet- en regelgeving. Wij nemen in ons advies alle actuele en voor u belangrijke maatregelen mee.

Reacties zijn uitgeschakeld.