web analytics

Verhoging assurantiebelasting

Per 1 januari 2013 is de assurantiebelasting verhoogd van 9,7% naar 21%. (Uitgezonderd ziektekosten, arbeidsongeschiktheids en transportverzekeringen en herverzekeringen)

Reacties zijn uitgeschakeld.